0852708090

Danh mục sản phẩm

Giải pháp giám sát tình trạng hoạt động của động cơ

 • I. Tính năng tiêu chuẩn (đã có sẵn)
  1. Đo, hiển thị và lưu trữ giá trị độ rung, nhiệt độ và thời gian hoạt động của động cơ.
  2. Cài đặt cảnh báo cho độ rung và nhiệt dộ làm việc của động cơ, Cảnh báo bằng đèn và còi.
  3. Đưa thông tin độ rung và nhiệt độ hoạt động của động cơ về hệ thống SCADA của nhà máy qua Modbus RTU/TCPIP.
 • Tính năng nâng cao (đang phát triển)
  1. Giám sát và cài đặt từ xa qua internet.
  2. Cảnh báo bằng e-mail/sms.
  3. Cảnh báo trước kế hoạch bảo trì cho động cơ.
  4. Lưu trữ thông tin những Sparepart cần thiết của động cơ.
  5. Quản lí bảo trì và đề xuất sparepart của động cơ.

About the Author

admin@datapak.seowiki.vn

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message