01252.708.090

Hydro-View IV

Trạng thái: Còn hàng

Liên hệ

Chuyên mục:

Mô tả

Hydro-View IV là một đơn vị hiển thị độ ẩm đa ngôn ngữ trực quan được thiết kế để làm việc với bộ cảm biến Hydronix. Màn hình cảm ứng màu, giúp hiển thị các phép đo trực tuyến theo thời gian thực bao gồm cả độ ẩm và nhiệt độ và có thể hiển thị các phép đo từ 4 cảm biến trên một màn hình. Ngoài ra, giao diện đơn giản của nó cung cấp một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng để hiệu chỉnh và cấu hình bộ cảm biến Hydronix. Hydro-View IV có thể giao tiếp với tối đa 16 bộ cảm biến cùng một lúc và trang chính của nó hỗ trợ 1, 2 hoặc 4 vùng màn hình, mỗi màn hình có thể được cấu hình để hiển thị một biểu đồ xu hướng hoặc hiển thị số đo từ bất kỳ cảm biến kết nối nào.

Cung cấp cho người dùng khả năng nhìn thấy các phép đo khác nhau từ cùng một cảm biến hoặc lên đến 4 cảm biến mà không cần phải thay đổi giữa các màn hình. Tính năng hiệu chuẩn đa điểm trực quan của Hydro-View cho phép cảm biến được dễ dàng và chính xác để đo được vật liệu đang được đo. Nhiều phép hiệu chuẩn vật liệu có thể được lưu trữ cho mỗi bộ cảm biến, cho phép tính toán lại nhanh chóng nếu vật liệu đang được đo được thay đổi.

Tích hợp sẵn trong cả hai cấu hình tường và tường, Hydro-View có thể được tích hợp như một phần của một hệ thống điều khiển mới hoặc như là một nâng cấp lên một hệ thống hiện có.

Phân loại:

  • Multiple Parameters for 1 Sensor
  • Different Displays for 4 Sensors