01252.708.090

Hydro-Probe II

Trạng thái: Còn hàng

Liên hệ

Chuyên mục:

Mô tả

Hydronix Hydro-Probe II là một sản phẩm cứng rắn và đáng tin cậy với một thành tích đã được chứng minh. Công nghệ kỹ thuật số cung cấp cho chúng tôi quản lý độ ẩm tuyến tính chính xác. Chế độ trung bình có thể được sử dụng để tạo ra mức độ ẩm trung bình liên tục trên một lô. Đo độ ẩm được bù nhiệt đầy đủ. Đơn vị này mất một lần đọc 25 lần mỗi giây, vì vậy nó có một phản ứng nhanh chóng tự nhiên để thay đổi các điều kiện. Hydronix Phần Tham khảo: Hydro-Probe II