0852708090

Danh mục sản phẩm

E2638 SERIES

Trạng thái: Còn hàng

QUICK OVERVIEW

E2638-C2H4

Ethylene Transmitter

  • Stable long-life electrochemical gas sensor
  • Ranges 0…10 / 0…200 / 0…1500 ppm C2H4
  • Resolution 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4
  • Attached or remote sensor
  • 2 × 4-20 mA / 0-10 V, RS485

Liên hệ

Mô tả

E2638 SERIES

Ethylene Transmitter
E2638-C2H4
Ethylene Transmitter
Carbon Dioxide Transmitter
E2638-CO2-10K
Carbon Dioxide Transmitter
Carbon Monoxide Transmitter
E2638-CO
Carbon Monoxide Transmitter
Chlorine Transmitter
E2638-Cl2
Chlorine Transmitter
Hydrogen Sulfide Transmitter
E2638-H2S
Hydrogen Sulfide Transmitter
Ethylene Oxide Transmitter
E2638-EtO
Ethylene Oxide Transmitter
Carbon Dioxide Transmitter
E2638-CO2-50K
Carbon Dioxide Transmitter
Ammonia Transmitter
E2638-NH3-E
Ammonia Transmitter
Combustible Gas Transmitter
E2638-LEL
Combustible Gas Transmitter
Refrigerant Transmitter
E2638-HFC
Refrigerant Transmitter
Nitrogen Dioxide Transmitter
E2638-NO2
Nitrogen Dioxide Transmitter
Nitric Oxide Transmitter
E2638-NO
Nitric Oxide Transmitter
Ammonia Transmitter
E2638-NH3-S
Ammonia Transmitter
Solvent Vapors Transmitter
E2638-VOC
Solvent Vapors Transmitter
Sulfur dioxide Transmitter
E2638-SO2
Sulfur dioxide Transmitter
Solvent Vapors Transmitter
E2638-PID
Solvent Vapors Transmitter
Ozone Transmitter

E2638-O3
Ozone Transmitter

Oxygen Transmitter
E2638-O2-L
Oxygen Transmitter
Oxygen Transmitter
E2638-O2
Oxygen Transmitter