01252.708.090

Configurable safety systems PNOZmulti

Trạng thái: Còn hàng

Liên hệ

Mô tả

Configurable safety systems PNOZmulti

PNOZmulti Hệ thống được đặc trưng bởi một loạt các mô-đun và lựa chọn truyền thông đa dạng.

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong tất cả các giai đoạn kỹ thuật
  • Quá trình lập kế hoạch
  • Cấu hình hệ thống
  • Vận hành hệ thống
  • Bảo trì hệ thống

Đa dạng của fildbus và các lựa chọn truyền thông trên PNOZmulti (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, CANopen) POWERLINK

Configurable safety systems PNOZmulti không phụ thuộc vào hệ thống điều khiển hoạt động cấp cao hơn. Các mô đun mở rộng khác nhau, chẳng hạn như tốc độ an toàn và màn hình đứng yên, môđun theo dõi chuyển động an toàn hoặc các mô đun đầu vào an toàn tương thích.