01252.708.090

Bộ điều khiển chiller

Trạng thái: Còn hàng

QUICK OVERVIEW

Hãng sản suất: Carel

Liên hệ

Chuyên mục:

Mô tả

Bộ điều khiển chiller được trang bị trên máy làm mát nước nén, và có thể được phân chia, theo chất lỏng sử dụng để làm mát bình ngưng, thành hai loại: làm mát bằng không khí (thường được gọi là không khí-nước) hoặc làm mát bằng nước (nước-nước). Ngoài các chất lỏng được sử dụng để làm mát, một máy làm lạnh cũng được xác định bởi số lượng các mạch làm lạnh và số lượng máy nén trong mỗi mạch.

Tín năng

  • Hiệu năng cao
  • Mức độ bảo trì thấp
  • Chât lượng tốt

Đặc điểm

  • Máy làm lạnh mạch đơn, thường được trang bị một đến hai máy nén
  • Hai mạch làm lạnh, có thể sử dụng một hoặc nhiều máy nén làm việc song song với tối đa bốn cho mỗi mạch
  • Máy làm lạnh đa mạch với mỗi máy nén cho mỗi mạch
  • Dãy cống suất: 100 -> 500 kW
  • Đối với cả hai loại hệ thống, máy nén cuộn được sử dụng với phạm vi công suất vừa phải 200kW, công suất cao 300-900kW, máy trục vít và ly tâm thường đướcử dụng