0852708090

Danh mục sản phẩm

Rơle An toàn PNOZ X E-STOP

  • 474120 PNKL 24VAC/24VDC

   Liên hệ

   Safety relay (standalone)

   Outputs: 3 N/O UB 24 V AC/DC. Width: 90 mm

   Control device for verifying the overrun on linear-drive presses.