SM Cherry Theme

Chủ đề này bao gồm 1 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  admin 2 năm, 10 tháng trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #9680

  admin
  Quản lý
  I want to purchase sm cherry theme but in the demo version i have seen some error. Chrome browser with android mobile into the product page like usdemo.magentech.com/themes/sm_cherry/index.php/wera-catin-katem-mazo.html i cant chose option. Do you have ny solution for this issue? Thank you. Sorry for my inglish.
  #9116

  admin
  Quản lý

  t in the demo version i have seen some error. Chrome browser with andrcc

  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 2 năm, 10 tháng trước bởi  admin.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.