demo 6

Chủ đề này bao gồm 2 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  admin 3 năm, 1 tháng trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Người viết
    Bài viết
  • #9000

    admin
    Quản lý

    Stay focused. Find peace, life is like a water fall, you’ve gotta flow. It’s on you how you want to live your life. Everyone has a choice. I pick my choice, squeaky clean. You see that bamboo behind me though, you see that bamboo? Ain’t nothin’ like bamboo. Bless up. Life is what you make it, so let’s make it. Celebrate success right, the only way, apple. Let me be clear, you have to make it through the jungle to make it to paradise, that’s the key, Lion! I’m up to something.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.